Bağlantı somunları

Bağlantı somunları

Tırtıllı Somunlar  Dikdörtgen Somunlar   Kare Somunlar   Özel Kanal Somunları

  Tırtıllı Somunlar                    Dikdörtgen Somunlar           Kare Somunlar                      Uzun T Kanal Somunları

 

M8 M6 T-Somunlar   Yaylı Kanal Somunlar   Saplamalı Tırtıllı Somunlar

 T Kanal Somunları                 Yaylı Kanal Somunları         Saplamalı Somunlar