Bağlantı civataları

Bağlantı civataları

Alın Civatası     Çektirme Tip Bağlantı      Gergi Civata ve Somun

 Alın Civatası                               Çektirme Tip Bağlantı                Gergi Civatası